Profil

Firma HAMA spol. s r.o. vznikla v roku 2002 ako nástupnícka organizácia spoločnosti Ing. Emil Hanes – špeciálne stavebné technológie, ktorá už pôsobí na trhu od roku 1990. Naši ľudia majú takmer päťnásťročné skúsenosti v oblasti špeciálnych stavebných technológií a hlavne hydroizlácií.

Hlavnou náplňou firmy sú hydroizolácie a sanácie stavebných konštrukcií, sanácie starých budov, izolácie priesakov, injektážne technológie, kryštaliké izolácie, uzatváracie nátery proti vhkosti, sanácie a reprofilácie železobetónových konštrukcií, hydroizolácie bazénov, izolácie ČOV, utesňovanie prestupov, izolácie proti ropným pruduktom a radónu, izolácie proti chemikáliam a liate priemyselné podlahy.

Zároveň poskytujeme odbornú poradenskú a konzultačnú činosť v tejto oblasti. Naša oblasť pôsobenia je vo všetkých odvetviach stavebníctva: inžinierske staviteľstvo (mosty, vodné diela ...) pozemné staviteľstvo (suterény, steny, podlahy, balkóny, terasy, bazény ...) priemyselné stavby (vodné nádrže, ČOV, ŽB konštrukcie, priem.podlahy ...)